0707 67 91 10 info@avalonskolan.se
Sädescirklar
Fredsdroppar skapade i samarbete med Sitting Bull, naturväsen och Plejadenergi
Peace Essence 1

Förstärker Yin-kraften (kvinnokraften).
Ger avslappning och ett öppnande.
Låter mörkret möta ljuset.
Går in i dom djupaste lagren av ditt jag.
Väcker upp gamla minnen av vem du är.
Ger lugn säkerhet och mod att möta dig själv på vägen mot fred.
Aktiverar Chakra: Bas, Navel och Thymus
Energi: Yin
Grundning

Peace Essence 2

Låter dig vila och återhämta dig, samla kraft, lugn, stabilitet,
fastare struktur och grund att stå på.
Möjliggör för det som skall göras och manifestering sker.
Hjälper till att släppa gamla mönster.
Aktiverar Chakra: Bas, Navel och Thymus
Energi: Yang
Grundning

Peace Essence 3

Vattnar dom frön som finns i varje människa så att hon kan växa och utvecklas.
Att bli den människa som hon är menad att vara.
Förlöser smärta till kärlek.
Ger självförtroende.
Aktiverar Chakra: Solarplexus, Hjärt och Thymus.
Energi: Yin
Självförtroende + kärlek

Peace Essence 4

Söder är som solen eller som den starkast lysande stjärnan, den talar till dig om mod och kraft, men också om att våga visa vem du är, att känna stolthet över vem du är och att utveckla dina potentialer.
Den står för att frigöra energi som är och har varit bunden, bunden både nu och tillbaka i tiden.
Aktiverar Chakra: Navel, Solarplexus och Thymus
Energi: Yang
Självförtroende + mod

Peace Essence 5

Jämnar ut skikten i chakran och auran så att saker och ting blir synliga och uppenbara.
Den mjukgör och öppnar upp för kärleksenergier till sig själv och till allt annat levande.
Den tröstar, lenar och ökar tilliten.
Aktiverar Chakra: Solarplexus, Hjärt, Thymus, Pann och Kron
Energi: Yin
Kärlek + tillit

Peace Essence 6

Hjälper till att gå inåt och bakåt för att lösgöra knutar och blockeringar och att förstå sammanhangen i livet.
Tar fram känslor för att helas.
Aktiverar Chakra: Hjärt, Thymus och Kron (även silver och guld)
Energi: Yang
Villkorlig kärlek

Peace Essence 7

Kärnan allt och inget, där allt det nya kan födas men också där gammalt kan dö.
Slutet och början cirkeln sluts.
Att göra avslut på det som skall avslutas så att det nya kan påbörjas.
Aktiverar Chakra: Thymus, Hals, Pann och Kron
Energi: Yang
Kreativitet + Medvetenhet

Peace Essence 8

Inre lugn och stabilitet, skydd.
Att nå in i kärnan.
Rensar tidigare livs hinder.
Högre visdom.
Aktiverar Chakra: Thymus, Pann, Kron och Guld
Energi: Yin
Skydd

Peace Essence 9

Rensar och återskapar Hjälp att ta bort gamla blockeringar spec. i halsen.
Kontakt med inre visdom.
Kreativitet och yttryck.
Glädje och livslust.
Aktiverar Chakra: Alla
Energi: Yin och Yang
Helhet

Peace Essence 10

Nystart och nyskapande.
Att lyftas andligt och emotionellt från missmod, sorg depression.
Perspektiv, andlig kontakt resa mellan dimensionerna.
Aktiverar Chakra: Solarplexus, Hjärt, Thymus och Hals
Energi: Yang
Jag kan

Peace Essence 11

Rikedom med känslor.
Att acceptera dej själv och alla känslor.
Gåva med känslor till sej själv och andra.
Healing genom känslor.
Aktiverar Chakra: Hjärt, Thymus, Hals och Pann
Energi: Yin
Kärlek till dig själv

Peace Essence 12

Skapar jämvikt i obalanser.
Återställer den ursprungliga balansen.
Kopplar ihop yin och yang Kvinnligt, manligt, höger och vänster.
Kan med fördel tas i förhållande man – kvinna för att återskapa jämvikten.
Aktiverar Chakra: Bas, Navel, Solarplexus och Thymus
Energi: Yin och Yang
Förening

Peace Essence 13

Delaktighet och förståelse.
Förståelse av mönster från ett högre perspektiv.
Mening med livet.
Aktiverar Chakra: Thymus, Hals och Pann
Energi: Yang
Jag vet

Peace Essence 14

Utveckling och potential.
Vetenskap.
Manifestation från tanke till handling.
Aktiverar Chakra: Solarplexus, Hjärt, Thymus och Hals
Energi: Yang
Kreativitet/utveckling.

Peace Essence 15

Helhet och fulländning.
Mästerskap.
En ny cykel kan påbörjas.
Ny kraft och energi.
Aktiverar Chakra: Bas, Navel, Hjärt, Thymus och Pann
Energi: Yin
Balans och kraft

Peace Essence 16

Projektioner.
Att väckas.
Att förstå att allt speglas i relationer. Återkommande mönster av projektion.
Att se sin egen del i relationer.
Att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Du är din egen skapare
Aktiverar Chakra: Hjärt, Thymus, Hals och Pann
Energi: Yang
Speglingar

Peace Essence 17

Treenighet.
Att sammankoppla ande, kropp och själ. Helhet.
Att låta allt få sin plats.
Att förstå att ande, kropp och själ är ett.
Aktiverar Chakra: Thymus Pann och Kron
Energi: Yang
Treenighet

Peace Essence 18

Enhet.
Stärker det andliga energinätet mellan människor, djur och natur.
Allt är sammanflätat inget är avskilt från varandra.
Tillsammans blir vi jorden och universum.
Tillsammans får vi styrka och blir ett.
Aktiverar Chakra: Solarplexus, Thymus, Hals, Pann, Kron, Silver och Guld
Energi: Yin

Peace Essence 19

Att se klart.
Öppnar upp för klarseende.
Att se och erkänna smärta för att sen gå vidare.
Aktiverar Hjärt, Thymus, Silver och Guld
Energi: Yang
Klarseende

Peace Essence 20

Universellt skydd.
Att våga släppa taget.
Att låta rosen slå ut i ditt bröst.
Att säga din sanning.
Att gå ditt hjärtas väg.
Aktiverar Chakra: Thymus, Hals, Pann, Kron och Silver
Energi: Yin/Yang
Släppa taget

Peace Essence 21

Kärlek och tacksamhet.
Frid, kärlek, tacksamhet över att du är du. Fred med dig själv.
Aktiverar Chakra: Bas, Navel, Solarplexus, Hjärt och Thymus
Energi: Yang
Tacksamhet

KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Röddingevägen 256

275 70 Lövestad

Besök Avalonskolan

Besök vår webbshop