0707 67 91 10 info@avalonskolan.se
Mytologiska ”väsen”
Helat vatten i samarbete med dom mytologiska ”djuren”, Merlin, Kristus och Plejad energi.
Ingår i 7 stars
Mammut

Kraft, balans grund och trygghet. Lyfter sorg och smärta.
Bär med sej och förmedlar de äldstas energi.
Påminner dej om ditt ursprung.
Hjälper vid rensning av gamla smärtsamma minnen, även det som sitter fysiskt i kroppen.
Från barndom och tidigare liv.
Hjälper dej att minnas
Känn dej stolt över vem du är.
I samarbete med en Mammut, Kristus energi, Ashstar och plejaderna.

Nessie

Hjälp för att öppna mer för det inre seendet
Mycket stor rensare/städare (även fysiskt)
Och om man behöver snabba förändringar.
Hjälper till vid utrensning av gammalt känslomässigt skräp.
Panik, trauma, dödsångest.
Transformerar död- liv och kyla – värme.
Urinblåsa, njurar, lever, galla och tarmar. Drogproblem t.ex. alkohol och mediciner.
I samarbete med Nessie, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Grip

Förmedlar det ädla och att vara trogen dej själv
Hjälpa att se vad som är rätt för dej att få en överblick.
Stabilitet och inre trygghet, att tro på dej själv.
Släppa gammalt känslomässigt krig i dej själv och se nuet och framåt.
Andlig krigare, ta fram din egen kraft och stå upp för din andlighet.
I samarbete med en Grip, Kristus energi, Ashstar och plejaderna.

Tvåhövdad örn

Förmedlar att kärleken är det viktigaste och att allt är en spegling.
Det du ser utanför dej och hur du bemöts är en spegling om hur du har det inom dej.
Hjälper dej framåt i din egen inre pilgrimsvandring.
Ger en starkare förbindelse till själen
Att uttrycka känslor.
Vid själs-resor att hämta tillbaka energi.
Glädje
I samarbete med en Tvåhövdad örn, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Drake

Healing och magi.
Avslut, bränner upp det gamla med sin eld.
Död och pånyttfödelse.
Stark healing energi, den blå strålen.
Hjälper till att ta fram gamla minnen från det undermedvetna.
Ger kraft ny energi och styrka.
I samarbete med en Drake, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Cykloperna

Öppnar upp för att förstå andra och att visa vördnad och respekt.
Girighet, habegär, vill att andra bär ansvaret, vill smita ifrån.
Cyklonen hjälper att se vad habegäret handlar om och att det är.
Ett surrogat för något känslomässigt otillfredsställt.
Öppna det inre seendet.
Utvecklas andligt och visa respekt och vördnad för jorden.
I samarbete med Cykloperna, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

Pegasus

Kommer med budet om att vi alla är andliga varelser av ljus.
Det andliga genomsyrar allt.
Allt vibrerar allt är energi vid andligt arbete vill han hjälpa dej att ställa in frekvensen.
Lättare att arbeta vid allt healing och energiarbete.
Förmedlar finstämda höga frekvenser.
Mycket villkorslös kärlek och healing.
Han förmedlar kontakt med Plejaderna och säger: minns vem du är du stjärnbarn, minns var du kommer ifrån.
Han påverkar dina drömmar nattetid.
Han kommer med regnbågens alla färger + guld och silver.
Sagor det är en annan del av verkligheten.
Vi är sagor för dem och tvärtom.
Sagor är berättelser, berättelser är inget annat än energi och energi Påverkar oss på olika vis.
Du väljer själv vad du vill berätta och vilka energier du vill vara i.
Du väljer vilka berättelser du vill lyssna på.
Allting finns.
I samarbete med Pegasus, Kristus energi, Ashstar och Plejaderna.

KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Röddingevägen 256

275 70 Lövestad

Besök Avalonskolan

Besök vår webbshop