0707 67 91 10 info@avalonskolan.se
Gaia
Gaia jordens moder hjälper oss att jorda och förankra oss djupare i jorden.
Gaia hjälper oss att komma över motstånd i känslor till tidigare händelser som
påverkar negativt och att släppa rädslor för att släppa fram urkraften inom dig.

Gaia light nr:1

Motstånd och rädsla att möta känslor från tidigare minnen och händelser.

Gaia light nr:2

Motstånd mot att vara på jorden.

Gaia light nr:3

Motstånd mot att vara sann mot dig själv.

Gaia light nr:4

Motstånd mot att stå i din kraft.

Gaia light nr:5

Motstånd mot att släppa negativa tankar och beteende mönster.

GAIA light NR:6

Motstånd mot att se din livsuppgift.

Gaia light nr:7

Motstånd att överlämna dig för ett högre syfte.

Gaia love nr:1
Rädsla i livet på jorden.

Gaia love nr:2
Ilska i livet på jorden.

Gaia love nr:3
Frustration i livet på jorden.

Gaia love nr:4
Bitterhet i livet på jorden.

Gaia love nr:5
Sorg i livet på jorden.

Gaia love nr:6

Ångest i livet på jorden.

Gaia love nr:7
Hopplöshet/depression.

Gaia peace nr:1
Svek.

Gaia peace nr:2
Ensamhet.

Gaia peace nr:3
Avisad.

Gaia peace nr:4
Övergivenhet.

Gaia peace nr:5
Orättvisa.

Gaia peace nr:6
Kontroll.

Gaia peace nr:7
Förödmjukelse.

KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Röddingevägen 256

275 70 Lövestad

Besök Avalonskolan

Besök vår webbshop