0707 67 91 10 info@avalonskolan.se
Ärkeänglar
Ängla droppar:
hjälp i nöd och nödsituationer
När livet känns svårt, hopplöst och Sjukdom, lidande och utmattning färgar vår livsväg.
Ärkeängel Gabriel
Gud är min styrka.
Hjälparen som vill ge hopp, styrka och upplysning
När du känner Hopplöshet, kan inte mer, orkar inte, och uppgivenhet.
Han vill att du ska lyssna på din inre röst och din intution.
Respektera och hedra dej själv.
Ta vara på dina gudagåvor
Tex. Sjunga skriva mm.

Ärkeängel Metatron

Beskyddaren
Hjälparen som beskyddar barnen eller barnet inom dej när känsla av litenhet,
rädsla och ångest finns inom dej.
Han vill hjälpa dej att göra bra bedömning för allt du gör och att finna balans mellan
det som du ger ut och får tillbaks.
Gränssättning, nu är det nog.

Ärkeängel Michael

Elden som bränner bort det negativa.
Han hjälper dej att bryta mönster, definitivt avslut.
Hugger av trådarna till det förgångna för att öppna upp för det nya
Känsla av Kontroll behov, svårighet att släppa taget
Ilska, Vrede, oro, Sorg.
Vill hjälpa dej att övervinna negativitet.

Ärkeängel Raphael

Gudomlig healing
Hjälp i nöden och healing till de som behöver hjälp.
Känsla av sorg, smärta, ångest.
Rafael vill visa oss vägen att hela oss själva,
Healing från universum och naturen.
Han vägleder oss till terapeuter, helare och rådgivare

Ärkeängel Uriel
Gud är mitt Ljus
Hjälparen som öppnar upp för andra dimensioner och att lära nytt.
Kontakt med din inre röst och sanna natur.
Tillit och att lita på den gudomliga planen.
Känsla av Oro, Ångest
Förstå din karma, kontakt med naturväsens rike
Ta fram kreativitet och din potential.

KONTAKT

+ 46 707 67 91 10
info@avalonskolan.se

Röddingevägen 256

275 70 Lövestad

Besök Avalonskolan

Besök vår webbshop